Bảng giá hosting

Thông tin Cá nhân Nhóm cá nhân Chuyên nghiệp Doanh nghiệp I Doanh nghiệp II Thương mại điện tử
Phí đăng ký: (Chi phí / tháng) 30,000 đ 50,000 đ 80,000 đ 130,000 đ
Tặng kèm tên miền .com / .net
190,000 đ

Tặng kèm tên miền .com / .net

270,000 đ

Tặng kèm tên miền .com / .net

Server đặt tại:

FPT, VDC

Dung lượng đĩa cứng : 300 MB 500 MB 1.000 MB 2000 MB 3.000 MB 4.000 MB
Băng thông (MB) : Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Domain, CSDL, FTP : 1 2 3 5 7 10
Sub Domain : 5 10 20 50 100 200
Email : 10 20 50 100 200 400
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng