Thanh toán

Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản:


 

Tên Chủ khoản
CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO TUỔI TRẺ
Số tài khoản 735 10 000 129 071
Mở tại Ngân hàng BIDV                                  Chi nhánh: Trà Vinh

 


 

Hoặc:

Tên Chủ khoản Trần Chan Thi
Số tài khoản 0107 618 821
Mở tại Ngân hàng Đông Á                              Chi nhánh: Trà Vinh

 

 

 


 

Lưu lý: Sau khi chuyển khoản xong, xin vui lòng thông báo bên chúng tôi. để được xát minh số tiền đã chuyển !