ColdFusion là gì?

Khi mọi người nói về ColdFusion, họ có thể đề cập đến một vài điều. Chúng có thể có nghĩa là Ngôn ngữ đánh dấu ColdFusion, một ngôn ngữ dựa trên thẻ mà bạn sử dụng để tạo các trang web dựa trên dữ liệu. Nhưng đó cũng là Máy chủ ứng dụng ColdFusion, dịch các thẻ làm việc với cơ sở dữ liệu và trả về HTML cho trình duyệt Web.

Trong nội bộ, ColdFusion hoạt động tương tự như các bộ tiền xử lý siêu văn bản khác. Máy chủ ứng dụng nhận ra đánh dấu ColdFusion, được ký hiệu là <cf , xử lý mã này và thực hiện bất kỳ hoạt động cần thiết khác. Sau đó, nó trả về kết quả trong HTML. Tất nhiên, có một số công nghệ thực hiện việc này, chẳng hạn như PHP, ASP, CGI, JSP, v.v. Nếu bạn quen thuộc với các ngôn ngữ này, có một số lý do để chọn ColdFusion để tạo các ứng dụng Web động.

Tìm hiểu về công nghệ ColdFusion

ColdFusion là một ngôn ngữ dễ học

ColdFusion là một ngôn ngữ dễ học. Vì nó dựa trên thẻ, giống như HTML, nên nó sẽ quen thuộc với các lập trình viên mới. ColdFusion cũng đi kèm với hệ thống quản trị dựa trên Web riêng giúp thuận tiện cho việc quản lý trang web của bạn. Hệ thống này, được gọi là Quản trị viên ColdFusion, là một ứng dụng Web được viết bằng ColdFusion. Từ bên trong quản trị viên, bạn có thể thực hiện một số tác vụ giúp triển khai và bảo trì các ứng dụng của mình dễ dàng. Đây là một số điều bạn có thể làm trong một vài cú click chuột:

 • Tạo các thư mục tài liệu có thể tìm kiếm có sẵn ngay lập tức cho các ứng dụng ColdFusion của bạn. Tìm kiếm tài liệu Word, bảng tính Excel, tài liệu HTML, XML và PDF, v.v. bằng tích hợp công cụ Verity K2.
 • Quản lý tất cả các nguồn dữ liệu ODBCOLEDB của bạn. Xác minh kết nối, cập nhật tên người dùng và mật khẩu và kết nối các thuộc tính chuỗi.
 • Giám sát máy chủ dễ dàng với sự hỗ trợ MIB và lọc tệp nhật ký tinh vi. Mới với ColdFusion 5, bạn có thể tạo và triển khai các đầu dò máy chủ để theo dõi tình trạng của máy chủ.
 • Tạo các tệp Lưu trữ ColdFusion (CAR) để bọc toàn bộ ứng dụng để dễ dàng sao lưu và triển khai.
 • Quản lý truy cập máy chủ với bảo mật hộp, cho phép nhiều nhà phát triển cùng tồn tại trong các môi trường được bảo vệ trên cùng một máy chủ ColdFusion.

Không có ngôn ngữ lập trình web nào đi kèm với một công cụ như vậy.

Ưu điểm của ngôn ngữ ColdFusion

ColdFusion không yêu cầu mã hóa bằng các ngôn ngữ lập trình truyền thống, mặc dù các cấu trúc và kỹ thuật lập trình truyền thống được hỗ trợ đầy đủ. Thay vào đó, bạn tạo các ứng dụng bằng cách mở rộng các tệp HTML tiêu chuẩn bằng các hàm định dạng cấp cao, toán tử có điều kiện và các lệnh cơ sở dữ liệu. Các lệnh này là các hướng dẫn cho bộ xử lý ColdFusion và tạo thành các khối xây dựng để xây dựng các ứng dụng cường độ công nghiệp.

Phương pháp tạo ứng dụng web này có lợi thế đáng kể so với phát triển ứng dụng thông thường. Ưu điểm bao gồm:

 • Ứng dụng cung cấp được phát triển nhanh chóng vì không có code, sử dụng các tag HTML phong cách đơn giản, được yêu cầu. 
 • Ứng dụng ColdFusion có thể dễ dàng kiểm tra 
 • Ngôn ngữ ColdFusion liên quan đến tất cả các chức năng xử lý và định dạng bạn cần 
 • Ứng dụng ColdFusion có thể dễ dàng bảo trì vì không có những liên kết bắt buộc phải yêu cầu.
 • ColdFusion cung cấp tất cả các công cụ bạn cần để xử lý ứng dụng và Debug 
 • Kết hợp được với tất cả những ứng dụng và bất kỳ hệ thống nào khác.
 • ColdFusion nhanh chóng nhờ vào kiến trúc nền tảng và kiến trúc dịch vụ. 
 • ColdFusion được xây dựng trên kiến trúc Java, và hỗ trợ phần lớn các tiêu chuẩn.

Các tính năng chính của ColdFusion

ColdFusion cung cấp một số tính năng bổ sung, các tính năng chính bao gồm:

Các triển khai CFML khác cung cấp chức năng tương tự hoặc nâng cao, chẳng hạn như hoạt động trong môi trường .NET hoặc thao tác hình ảnh.

Công cụ này được viết bằng C, ngôn ngữ kịch bản lệnh tích hợp (CFScript), các mô-đun plugin được viết bằng Java và một cú pháp rất giống với HTML. Tương đương với một phần tử HTML, thẻ ColdFusion bắt đầu bằng các chữ cái “CF” theo sau là một tên biểu thị cho những gì thẻ được diễn giải thành, trong HTML. Ví dụ: <cfoutput> để bắt đầu xuất các biến hoặc nội dung khác.

Ngoài CFScript và plugin, CFStudio cung cấp nền tảng thiết kế với màn hình WYSIWYG . Ngoài ColdFusion, CFStudio cũng hỗ trợ cú pháp trong các ngôn ngữ khác phổ biến cho lập trình phụ trợ, chẳng hạn như Perl. Ngoài việc làm cho chức năng phụ trợ dễ dàng có sẵn cho người không biết lập trình, được tích hợp dễ dàng với Máy chủ Web Apache và với Dịch vụ thông tin Internet.

//cmay.vn/wp-content/uploads/2018/03/footer_logo.png