tiện cho việc tự học  thiết kế web thì bạn nên cài  Appserv ngay trên máy tính của bạn để có thể chạy demo mà không cần đến internet.

Download Appserv  tại đây: Download

1 .Hướng dẫn cài đặt Appserv 

Đầu tiên chạy file setup


Ấn next để tiếp tục
    
Chọn I Agree
Chọn đường dẫn thư mục cài đặt, mặc định như hình. Sau đó ấn Next

Đánh dấu tất cả các mục. Sau đó chọn Next

Finish. Xong việc cài đặt

Để chạy demo website, trước tiên bạn vào C:\AppServ\www xoá file index mặc định của nó đi, sau đó chép source vào thư mục C:\AppServ\www. Gõ đường dẫn http://localhost/ vào trình duyệt để xem demo
Để quản lý CSDL gõ đường dẫn http://localhost/phpMyAdmin/

//cmay.vn/wp-content/uploads/2018/03/footer_logo.png