Landing Page là gì?

Trong tiếp thị kỹ thuật số, Landing Page là một trang web độc lập, được tạo riêng cho mục đích của chiến dịch tiếp thị hoặc quảng cáo. Đó là nơi khách truy cập vào khi họ đã nhấp vào quảng cáo Google AdWords hoặc quảng cáo tương tự. Các landing page được thiết kế với một mục tiêu tập trung duy nhất – là Kêu gọi hành động (CTA).

Sự đơn giản này là điều làm cho các landing page trở thành tùy chọn tốt nhất để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho các chiến dịch Google AdWords và giảm chi phí để có được khách hàng tiềm năng hoặc bán hàng.

Khi đặt câu hỏi, landing page là gì? Bạn cần hiểu rằng chúng được thiết kế cho lưu lượng truy cập phải trả tiền như Google Adwords.

Trang kết quả tìm kiếm Google (SERP)

Hình ảnh hiển thị trang kết quả tìm kiếm Google (SERP) điển hình mà bạn có thể thấy sau khi nhập truy vấn tìm kiếm như sau:

Có bốn khu vực kết quả chính:

1. Kết quả tìm kiếm phải trả tiền: Google AdWords 
2. Kết quả tìm kiếm phải trả tiền: Quảng cáo mua sắm của 
Google

3. Đoạn trích nổi bật của Google 
4. Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền

Các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (số 4) ở dưới cùng là các liên kết đến trang web của bạn mà Google đã chọn để hiển thị để đáp lại truy vấn tìm kiếm. Đây là lý do tại sao bạn có một trang web – được tìm thấy thông qua tìm kiếm tự nhiên. 

Các kết quả tìm kiếm phải trả tiền (1 & 2) là khác nhau. Đối với quảng cáo trả tiền, bạn có thể chọn nơi liên kết đưa khách truy cập của bạn. Bạn có thể chọn gửi chúng đến trang chủ của trang web hoặc đến tùy chọn – một landing page độc lập được tạo riêng cho chiến dịch quảng cáo đó.

Tại sao cần dùng landing page?

Điều làm cho các landing page trở nên có giá trị là cách tạo ra khách hàng tiềm năng. Khi bạn có một địa chỉ email, bạn có thể bắt đầu quá trình hình thành khách hàng tiềm năng thông qua một chuỗi các email được gửi thủ công hoặc thông qua quy trình email tự động.

Trong quá trình xây dựng khách hàng tiềm năng, bạn có thể tìm hiểu thêm về khách hàng tiềm năng của mình – bao gồm cả quá trình mua hàng – và khách hàng tiềm năng có thể tìm hiểu thêm về doanh nghiệp, tổ chức của bạn và các giải pháp bạn cung cấp. Bạn cũng có thể hướng dẫn khách hàng tiềm năng đến các phần cụ thể của trang web của bạn. 

Chăm sóc, xây dựng chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi một khách hàng tiềm năng có quan tâm và có khả năng trở thành khách hàng. Nếu không có landing page chuyển đổi khách truy cập ẩn danh thành thông tin địa chỉ email và tên, bạn sẽ không thể tìm hiểu xem lưu lượng truy cập trang web của mình có phù hợp với doanh nghiệp hay không:

  • Lưu lượng truy cập phù hợp là lưu lượng truy cập quan tâm đến những gì bạn nói và cung cấp. 
  • Họ muốn dành thời gian trên trang website để tìm hiểu về tổ chức của bạn. 
  • Lưu lượng truy cập phù hợp sẽ muốn nhận thông tin về ưu đãi mới của bạn.  

Các yếu tố của landing page

Landing page bao gồm một số yếu tố:

  • Một trang hoàn toàn tập trung vào lời đề nghị: Ngay cả điều hướng trang web cũng bị xóa để không làm phân tâm về lời đề nghị.
  • Một tiêu đề và không gian hấp dẫn để giải thích cách thức cung cấp đủ giá trị mà khách truy cập sẽ đồng ý để lại địa chỉ email và thông tin khác. 
  • Một hình ảnh cho thấy những đề nghị trông như thế nào.
  • Một form điền thông tin để khách hàng điền một địa chỉ email hoặc có thêm thông tin liên quan (tên, tên công ty, câu hỏi về cá nhân, câu hỏi kinh doanh …)
  • Một phương tiện để cung cấp ưu đãi – quà tặng ưu đãi, voucher, ebook…vv…

So sánh sự khác biệt giữa website và landing page

Hãy xem xét sơ đồ sau, hiển thị website và landing page. Các vùng màu cam trên mỗi sơ đồ thể hiện các liên kết trên trang. Như bạn có thể thấy, website (bên trái) có 43 liên kết và landing page (bên phải) chỉ có 1 liên kết.

Có ít liên kết trên landing page nhằm mục đích để tăng tỷ lệ chuyển đổi trong khi quảng cáo trả tiền, vì sẽ tập trung cho một mục đích duy nhất của chiến dịch. Đó là lý do tại sao các nhà tiếp thị thực hiện quảng cáo trả tiền luôn sử dụng trang landing page độc lập chuyên dụng làm đích đến của lưu lượng truy cập quảng cáo.

Các loại landing page khác nhau

Có hai loại cấu trúc cơ bản của landing page:

Landing page thu thập thông tin của khách hàng tiềm năng sử dụng một biểu mẫu web là Lời kêu gọi hành động, với mục đích thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng như tên và địa chỉ email. Đây là loại trang đích chính được sử dụng cho tiếp thị B2B.

Các landing page click chỉ có một nút đơn giản là kêu gọi hành động và thường được sử dụng cho thương mại điện tử.

//cmay.vn/wp-content/uploads/2018/03/footer_logo.png