Mạng nội bộ là gì?

Một mạng nội bộ là một mạng riêng chỉ có thể cho nhân viên của một tổ chức. Thông thường, một loạt thông tin và dịch vụ có sẵn trên mạng nội bộ của một tổ chức không được công khai cho tất cả mọi người, không giống như Internet . Mạng nội bộ của toàn công ty có thể tạo thành một đầu mối quan trọng của giao tiếp và cộng tác nội bộ, cung cấp một điểm thông tin làm việc duy nhất để truy cập các tài nguyên bên trong và bên ngoài. Ở dạng đơn giản nhất, mạng nội bộ được thiết lập với các công nghệ dành cho mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN). Nhiều mạng nội bộ hiện đại có công cụ tìm kiếm, hồ sơ người dùng, blog , ứng dụng di động có thông báo và lập kế hoạch cho các sự kiện trong cơ sở hạ tầng của họ. 

Mạng nội bộ bắt đầu xuất hiện trong một loạt các tổ chức lớn hơn từ năm 1994. Nhiều tập đoàn, cơ quan chính phủ và trường đại học có mạng nội bộ của riêng họ.

Không phải mọi nhân viên đều được cấp quyền truy cập vào mạng nội bộ của công ty, mặc dù hầu hết đều được truy cập. Một số nhân viên, dựa trên loại công việc hoặc phân loại của họ, có thể không có nhu cầu truy cập thông tin trên mạng nội bộ, trong đó thường liên quan đến đào tạo, thông tin sản phẩm, bài viết và thông tin liên quan đến công ty.

Mạng nội bộ từ các tổ chức khác nhau không được kết nối với nhau. Và họ không chia sẻ thông tin với nhau. Mạng nội bộ của một tổ chức được phát triển bởi chính nhân viên của doanh nghiệp và điều hành nội bộ. 

Cách sử dụng hệ thống mạng nội bộ

Càng ngày, mạng nội bộ đang được sử dụng để cung cấp các công cụ, ví dụ như cộng tác để tạo điều kiện làm việc theo nhóm và hội nghị trực tiếp, hoặc các thư mục công ty, các công cụ quản lý khách hàng và bán hàng , quản lý dự án , v.v..

Mạng nội bộ cũng đang được sử dụng làm nền tảng để thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Ví dụ, nhiều nhân viên thảo luận về các vấn đề chính trong ứng dụng diễn đàn mạng nội bộ có thể dẫn đến những ý tưởng mới trong quản lý, năng suất, chất lượng và các vấn đề khác của công ty.

Trong các mạng nội bộ lớn, lưu lượng truy cập trang web thường tương tự như lưu lượng truy cập trang web cộng đồng và có thể được hiểu rõ hơn bằng cách sử dụng phần mềm đo lường web để theo dõi hoạt động chung. Khảo sát người dùng cũng cải thiện hiệu quả trang web mạng nội bộ.

Các doanh nghiệp lớn hơn cho phép người dùng trong mạng nội bộ truy cập internet công cộng thông qua các máy chủ proxy. Họ có khả năng sàng lọc các tin nhắn đến và đi, giữ gìn an ninh mạng. Khi một phần của mạng nội bộ được truy cập cho khách hàng và những người khác bên ngoài doanh nghiệp, nó sẽ trở thành một phần của internet. Các doanh nghiệp có thể gửi tin nhắn riêng thông qua mạng công cộng, sử dụng mã hóa hoặc giải mã đặc biệt và các biện pháp bảo vệ an ninh khác để kết nối một phần của mạng nội bộ của họ với mạng khác.

Các nhóm phát triển, biên tập và công nghệ người dùng phải làm việc cùng nhau để tạo ra các trang web nội bộ. Thông thường nhất, mạng nội bộ được quản lý bởi các bộ phận truyền thông, nhân sự hoặc CIO của các tổ chức lớn hoặc kết hợp tất cả các tổ chức này.

Do phạm vi và sự đa dạng của nội dung và số lượng giao diện hệ thống, mạng nội bộ của nhiều tổ chức phức tạp hơn nhiều so với các trang web công khai của họ. Mạng nội bộ và việc sử dụng chúng đang phát triển nhanh chóng. Theo báo cáo 2007 từ Tập đoàn Nielsen Norman , số trang trên mạng nội bộ của người tham gia trung bình là 200.000 trong những năm 2001 đến 2003 và đã tăng lên trung bình 6 triệu trang vào năm 2007.

Lợi ích của hệ thống mạng nội bộ

 • Năng suất lao động : Mạng nội bộ có thể giúp người dùng định vị, xem thông tin nhanh hơn và sử dụng các ứng dụng liên quan đến vai trò và trách nhiệm của họ. Với sự trợ giúp của giao diện trình duyệt web, người dùng có thể truy cập dữ liệu được giữ trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào mà tổ chức muốn cung cấp, bất cứ lúc nào và tuân theo các quy định bảo mật từ mọi nơi trong hệ thống của công ty, tăng khả năng nhân viên thực hiện công việc nhanh hơn, nhiều hơn, chính xác hơn, và chắc chắn họ có thông tin chính xác. Nó cũng giúp cải thiện các dịch vụ cung cấp cho người dùng.
 • Thời gian linh hoạt: Mạng nội bộ cho phép các tổ chức phân phối thông tin cho nhân viên trên cơ sở khi cần thiết. Nhân viên có thể liên kết với thông tin liên quan một cách thuận tiện, thay vì phải tìm kiếm và sắp xếp một cách bừa bãi qua email.
 • Giao tiếp: Mạng nội bộ có thể đóng vai trò là công cụ quan trọng để liên lạc trong một tổ chức, các sáng kiến ​​chiến lược có phạm vi toàn cầu trong toàn tổ chức. Thông tin có thể dễ dàng truyền đạt, sáng kiến ​​và mục đích của sáng kiến ​​cần đạt được, ai đang thúc đẩy sáng kiến, kết quả đạt được cho đến nay..vv… để nhân viên biết biết thêm thông tin. Bằng cách cung cấp thông tin này trên mạng nội bộ, nhân viên có cơ hội cập nhật thông tin chiến lược của tổ chức. Một số ví dụ về giao tiếp là trò chuyện, email hoặc blog.
 • Xuất bản web: Cho phép thông tin kiến ​​thức doanh nghiệp có tính chất phức tạp được duy trì và dễ dàng truy cập trong toàn công ty bằng cách sử dụng các công nghệ hypermedia và thiết kế webVí dụ bao gồm: hướng dẫn nhân viên, quyền lợi, chính sách công ty, tiêu chuẩn kinh doanh, nguồn cấp tin tức hoặc tài liệu đào tạo, có thể được truy cập bằng các tiêu chuẩn Internet phổ biến (tệp Acrobat, tệp Flash, ứng dụng CGI). Mỗi doanh nghiệp có thể cập nhật bản sao của tài liệu, phiên bản mới nhất thường có sẵn cho nhân viên sử dụng mạng nội bộ.

 • Hoạt động kinh doanh và quản lý : Mạng nội bộ cũng đang được sử dụng như một nền tảng để phát triển và triển khai các ứng dụng để hỗ trợ các hoạt động và quyết định kinh doanh trên toàn doanh nghiệp.
 • Quy trình làm việc – giúp giảm độ chậm trễ, chẳng hạn như tự động lên lịch họp và lên kế hoạch nghỉ phép
 • Hiệu quả về chi phí : Người dùng có thể xem thông tin và dữ liệu qua trình duyệt web thay vì duy trì các tài liệu như hướng dẫn thủ tục, danh sách điện thoại nội bộ và biểu mẫu trưng dụng bằng giấy in. Điều này giúp tiết kiệm chi phí kinh doanh cho việc in ấn, sao chép tài liệu và môi trường cũng như chi phí bảo trì tài liệu. 
 • Tăng cường hợp tác : Thông tin có thể dễ dàng truy cập bởi tất cả người dùng được ủy quyền, cho phép làm việc theo nhóm. Có thể giao tiếp trong thời gian thực thông qua các công cụ tích hợp của bên thứ ba, chẳng hạn như tin nhắn tức thời, thúc đẩy việc chia sẻ ý tưởng và loại bỏ khó khăn trong giao tiếp để giúp tăng năng suất của doanh nghiệp.
 • Khả năng đa nền tảng : Các trình duyệt web tuân thủ tiêu chuẩn có sẵn cho Windows, Mac và UNIX.
 • Được xây dựng cho một đối tượng : Nhiều công ty đưa ra các thông số kỹ thuật máy tính, do đó có thể cho phép các nhà phát triển mạng nội bộ viết các ứng dụng chỉ phải hoạt động trên một trình duyệt. Vì Intranet là dành riêng cho một số người dùng (yêu cầu xác thực cơ sở dữ liệu / mạng trước khi truy cập), bạn biết chính xác người đang can thiệp và có thể cá nhân hóa mạng nội bộ dựa trên vai trò (chức danh, bộ phận) hoặc cá nhân.
 • Quảng bá văn hóa doanh nghiệp chung : Mọi người dùng đều có khả năng xem cùng một thông tin trong một hệ thống mạng nội bộ.
 • Cập nhật ngay lập tức : Khi giao tiếp với người dùng ở bất kỳ phương diện nào ví dụ như thông số kỹ thuật, mạng nội bộ giúp cho nhân viên có thể cập nhật ngay những thay đổi mới nhất.
 • Hỗ trợ kiến ​​trúc điện toán phân tán : Mạng nội bộ cũng có thể được liên kết với hệ thống thông tin quản lý của công ty.
 • Sự tham gia của nhân viên : Vì sự tham gia vào việc ra quyết định của nhân viên là một trong những động lực chính của sự gắn kết của mọi người nên việc cung cấp các công cụ (như diễn đàn hoặc khảo sát) sẽ thúc đẩy sự hợp tác ngang hàng và sự tham gia vào quyết định có thể khiến nhân viên cảm thấy được coi trọng hơn.

 

//cmay.vn/wp-content/uploads/2018/03/footer_logo.png